Realitzem Serveis de Neteja i

Manteniment per a tots els àmbits

 

NETEJA I MANTENIMENT GENERAL, edificis i locals, oficines, grans indústries, (tallers, naus industrials, magatzems, etc.), laboratoris, clíniques, residències, centres educatius, col·legis, guarderies,

instituts, centres esportius, grans superfícies, botigues, centres d'oci, cinemes, teatres, sales de festes, comunitats de propietaris, etc., tant d'organismes públics com a privats, realitzant un estudi de les instal·lacions, personal i temps per a la realització de les tasques, sempre concorde a les necessitats particulars de cada client, a cada àrea.

NETEJA DE FINALITZACIÓ D'OBRES, servei necessari posterior a reformes i noves edificacions.

 

Comptant amb un equip altament qualificat, amb tots els elements i maquinària necessaris per deixar les instal·lacions en perfecte estat per a la seva presentació.

NETEGES ESPECIALS, serveis de neteja que atenen a les necessitats puntuals dels nostres clients, neteges tècniques, neteja especial sostres, mampares, fregat de moquetes, tapisseries, etc., sempre adaptant-nos a les necessitats del nostre client.

TRACTAMENT DE PAVIMENTS, a causa del desgast i a l'ús al que estan sotmesos els paviments han de ser objecte d' un estudi personalitzat en cada cas, i necessiten una atenció i cura especial, oferint un tractament especial per a cada superfície com són paviments durs (marbre, terratzo, sòl de ciment llis i rugós, granit sense polir, metàl·lic antilliscant, ceràmica, etc.), paviments sintètics, de fusta, etc.

 

Per a això disposem d'una gran varietat de maquinària industrial adaptada per a la superfície a tractar.

 

NETEJA I MANTENIMENT DE VIDRES, comptant amb un equip d'especialistes para tot tipus de vidres, finestres, aparadors, treball en altures, etc.

 

Per als marcs de finestres i portes s'utilitzaran productes de naturalesa protectora, que evitin l'oxidació. Tots aquests treballs es realitzaran atenent les necessitats de cadascun dels nostres clients.

MAQUINÀRIA, estem constantment innovant els mitjans tècnics i eines a utilitzar en la prestació dels nostres serveis. Per a tots els treballs específics s'utilitzaran la maquinària depenent del servei a realitzar, (rotatives de baixa i alta velocitat, escombradores, fregadores automàtiques, netejadores de moqueta, netejadores de

tapissat amb escuma, hidronetejadores, aspiradors d'aigua, pols, etc.).

 

La maquinària utilitzada, per als diferents treballs de neteja, està determinada perquè en tot moment els nostres treballadors disposin dels mitjans adequats aconseguint un major rendiment i efectivitat dels treballs realitzats.

PRODUCTES DE NETEJA, en la constant preocupació de la neteja, serveis i manteniment GAENAN, S.A., contribueix amb el medi ambient, i fa que els productes que s'utilitzin siguin els adequats per aconseguir resultats òptims en el servei, reunint els controls de qualitat i amb la seva corresponent fitxa de seguretat i homologació.