Política de la nostra empresa

 

RRHH, el nostre departament serà l'encarregat de seleccionar, realitzar els contractes, efectuar les altes, baixes, formar al personal per aconseguir un servei més òptim i vetllar perquè totes les funcions dels empleats estiguin correctament representades, així com també els drets d'aquests empleats. El nostre personal disposa d'una formació inicial al lloc de treball.

 

Disposem d'un sistema permanent de reciclatge i formació, que manté a tota la plantilla perfectament informada de les innovacions que puguin aportar major eficàcia al nostre servei.

PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS, LPRL 31/1995 de 8 de Novembre sabem de la importància de la Gestió de Prevenció de Riscos Laborals en el treball, per això a través del nostre departament duem a terme les activitats preventives en relació als treballs de neteja, proporcionant-los informació/formació de riscos específics en els seus llocs de treballs, així com en totes les disciplines en Vigilància de la Salut, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.

POLÍTICA DE PRIVADESA, la nostra empresa està registrada AGPD, Llei Orgànica 15/1995, de 13 de desembre, respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la privadesa dels clients i la seguretat de les dades personals.

POLÍTICA D’IGUALTAT, Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, duent a terme en l'empresa el Pla d'Igualtat entre Dones i Homes, garantint l'accés, presència i permanència de les dones al mercat laboral, així com també la de diferents col·lectius, d'acord amb les necessitats específiques i de diversitat, assegurant al mateix temps unes condicions dignes i de qualitat. Impulsant accions positives en l'àmbit del treball que aconsegueixi una organització igualitària i exemplar.

 

Per això és molt important incentivar la Igualtat d'Oportunitats en l'àmbit laboral de la nostra companyia.

 

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL, es fonamenta en l'estricte compliment de la normativa vigent, la conscienciació i implicació dels integrants de l'empresa, així com una formació adequada del personal. Pel que contínuament necessitem millorar la formació del nostre equip.

 

Sabem de la importància que té conservar el nostre medi ambient, per això, avaluem les repercussions mediambientals de les nostres activitats amb la finalitat de reduir al mínim l'impacte a l'entorn i, conscienciar als nostres treballadors sobre les repercussions mediambientals a fi que respectin en tot moment la política mediambiental.

POLÍTICA DE QUALITAT, la nostra companyia es compromet a mantenir una bona qualitat dels serveis realitzats, per això donem una gran importància a la planificació, ja que entenem que és la clau per mantenir un servei impecable, ajuda a conservar les instal·lacions i proporcionar un millor ambient de treball, aconseguint

una major satisfacció entre els seus empleats i per tant major productivitat.

 

·         Planificació de les activitats de neteja.

·         Implantar Programa de Treballs, per al desenvolupament de les tasques de neteja.

·         Supervisió periòdica de les tasques de neteja i avaluació del nivell de compliment del Programa de Treballs, tant individuals com de grup.

 

 

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL, que cobreix tant els danys corporals, materials, causats per acció o omissió a terceres persones durant l'exercici de la seva activitat i prestació dels serveis de neteja.